NOZULLAR

  • Çıkış ucu anlamına gelir. Herhangi bir akışkanın, sıvının yönünü nü kontrol etmeye yarar.
  • Sıvı giriş çıkış basıncını değiştirmekte kullanılan parçadır.
  • İçinden akışkan geçer. Akışkanın hızını değiştirmektir.
  • İki ucu da açıktır.
  • Giriş kısmı geniş olup çıkış kısmı dar olduğundan, akışkanın hızı artar
  • Mikro (MQL) Yağlamalarda, sıvıyı püskürtme,atomize edip partiküller ayırmaya yardımcı olan çıkış parçasıdır.
  • Çıkış memesi olarak ta adlandırılabilir